เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00192837
หมายเลขทรัพยากรi00368824
บาร์โค้ด39611019143709
เล่มv.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.4
วันที่นำเข้า25 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3