เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195490
หมายเลขทรัพยากรi00364324
บาร์โค้ด39611019141901
เล่มv.1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บCD-ROM Fl.4
วันที่นำเข้า29 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม4