เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00353848
บาร์โค้ด39611019139475
เล่มIssue no. 4468 (25 Dec.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า11 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0