เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00353601
บาร์โค้ด39611019138949
เล่มIssue no. 4466 (11 Dec.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0