เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00353600
บาร์โค้ด39611019138832
เล่มIssue no. 4465 (04 Dec.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0