เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00353544
บาร์โค้ด39611019138774
เล่มฉบับที่ 4 (ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1