เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00353543
บาร์โค้ด39611019138766
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 3 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม9