เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356133
บาร์โค้ด39611019138709
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 458-461 (01-16 พ.ย.-ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า27 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0