เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00353291
บาร์โค้ด39611019138253
เล่มIssue no. 4464 (27 Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0