เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00353248
บาร์โค้ด39611019137982
เล่มIssue no. 4463 (20 Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า7 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0