เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00353215
บาร์โค้ด39611019137115
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า7 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5