เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00352805
บาร์โค้ด39611019135978
เล่มIssue no. 4459 (23 Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0