เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00352598
บาร์โค้ด39611019135788
เล่มIssue no. 4460 (30 Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า13 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0