เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00352439
บาร์โค้ด39611019135598
เล่มIssue no. 4458 (16 Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0