เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00352237
บาร์โค้ด39611019135432
เล่มIssue no. 4457 (09 Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0