เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00352202
บาร์โค้ด39611019135333
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม6