เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00352201
บาร์โค้ด39611019135325
เล่มVol. 13 No. 10 (Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม6