เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356136
บาร์โค้ด39611019135259
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 454-457 (01-16 ก.ย.-ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า27 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0