เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00351998
บาร์โค้ด39611019135093
เล่มIssue no. 4456 (02 Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า12 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0