เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00351555
บาร์โค้ด39611019134179
เล่มVol. 13 No. 9 (Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม8