เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00351526
บาร์โค้ด39611019134062
เล่มIssue no. 4454 (18 Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0