เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00153873
หมายเลขทรัพยากรi00351313
บาร์โค้ด39611019133759
เล่มVol. 13 No. 8 (Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1