เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00351277
บาร์โค้ด39611019133635
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า22 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5