เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00351282
บาร์โค้ด39611019133593
เล่มIssue no. 4453 (11 Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0