เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00351109
บาร์โค้ด39611019133338
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 12 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม9