เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00350632
บาร์โค้ด39611019133148
เล่มIssue no. 4551 (28 Aug.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า12 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0