เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00350564
บาร์โค้ด39611019132884
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า11 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม9