เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00350251
บาร์โค้ด39611019132033
เล่มIssue no. 4548 (07 Aug.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0