เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00349836
บาร์โค้ด39611019131639
เล่มIssue no. 4547 (31 Jul.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0