เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356135
บาร์โค้ด39611019130136
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 448-451 (01-16 มิ.ย.-ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า27 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0