เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00348957
บาร์โค้ด39611019130003
เล่มIssue no. 4543 (03 Jul.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า17 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0