เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00348954
บาร์โค้ด39611019129906
เล่มIssue no. 4540 (12-18 Jun.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า17 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0