เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00347769
บาร์โค้ด39611019127702
เล่มIssue no. 4537 (22-28 May) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0