เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00347632
บาร์โค้ด39611019127066
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 7 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม13