เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00347423
บาร์โค้ด39611019126845
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 8 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม7