เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00347404
บาร์โค้ด39611019126753
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม14