เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00347086
บาร์โค้ด39611019126555
เล่มIssue no. 4533 (24-30 Apr.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า14 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0