เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00346752
บาร์โค้ด39611019125714
เล่มIssue no. 4531-4532 (10-23 Apr.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0