เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00346355
บาร์โค้ด39611019124709
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม6