เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00345924
บาร์โค้ด39611019124105
เล่มIssue no. 4527 (13-19 Mar.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0