เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00345755
บาร์โค้ด39611019123719
เล่มIssue no. 4525 (06 Mar.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0