เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00345589
บาร์โค้ด39611019123305
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 6 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม7