เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00353026
บาร์โค้ด39611019123065
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 441-443 (01-16 ก.พ.-มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0