เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00345239
บาร์โค้ด39611019122489
เล่มฉบับที่ 4 (ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า3 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2