เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00344214
บาร์โค้ด39611019121036
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 440 (01 ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า6 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0