เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00344026
บาร์โค้ด39611019120434
เล่มVol. 11 No. 126 (Sep.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า31 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0