เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00343981
บาร์โค้ด39611019120053
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม12