เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00353020
บาร์โค้ด39611019119287
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 439 (16 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0