เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00343830
บาร์โค้ด39611019119139
เล่มIssue no. 4514 (12-18 Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0