เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00343499
บาร์โค้ด39611019118537
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 438 (01 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า10 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0